สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมญี่ปุ่น

ย่านชินจูกุ ฮาราจูกุ โอไดบะ

ถ้าใครได้ไปญี่ปุ่นไม่ควรพลาด ที่ย่านชินจูกุ โอไดบะ เป็นแหล่งศูนย์รวมของกิน เสื้อผ้า และ สถานบันเทิงที่มีชื่อเสียง เมืองนี้มีฉายา เป็นศูนย์กลางแฟชั่นและวัฒนธรรมสมัยใหม่  

โอซาก้า ศูนย์รวมความทันสมัยที่สุด

เป็นอีกหนึ่งที่เป็น ศูนย์รวมแฟชั่นที่ทันสมัยที่สุด  และ ยังมีสวนสนุก Universal Studios Japan ยังเป็นศึกษาประวัติศาสตร์ มีปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เรียกว่าปราสาทโอซาก้า

ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

เป็นหมู่บ้านที่ จดทะเบียนเป็นมรดกโลก อันดับที่ 6 ของประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นบ้านของ ชาวนาที่มีอายุมากกว่า 250 ปี บางหลังท่าสามารถเข้าไปพักแรมได้ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสของวิถีชีวิตของเจ้าญี่ปุ่นโบราญ