ข้อมูลเบื้องต้นของการเที่ยว ญี่ปุ่น

ภูมิอากาศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มี 4 ฤดูกาล เป็นหมู่เกาะโดยช่วงร้อนก็จะร้อนมาก ถ้าถึงหน้าหนาวก็จะหนาวจนมีหิมะตก

 • สภาพภูมิอากาศ จะแบ่งออกเป็น 6 พื้นที่ดังนี้
  • 1.ภูมิอากาศเกาะฮอกไดโด จะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น แม้จะเป็นหน้าร้อนก็ตาม ถ้านักท่องเที่ยวต้องการไปเที่ยวควรสวมเสื้อกันหนาวไว้ตลอดเวลา
  • 2.ฝั่งมหาสมุทรแปชิฟิก
  • 3.ฝั่งทะเลญี่ปุ่น
  • 4.ราบสูงตอนกลาง
  • 5.ทะเลซาโตะใน
  • 6.หมู่เกาะตะวันตกเฉียงใต้

การเข้าประเทศญี่ปุ่น

ก่อนที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศกับสถานทูตหรือกงสุลญี่ปุ่น ปกติทั่วไปวีซ่าจะเป็นแผ่นสติกเกอร์ติดหน้าพาสปอร์ต ถึงแม้ว่าเราจะขอใบอนุญาติแล้ว มีโอกาสที่จะถูกปฏิเสธในการเข้าเมือง

ค่าสกุลเงิน

เงินญี่ปุ่นนั้นเราจะเรียกเป็นเงินเยน ธนบัตรจะมี 4 ประเภท คือ 10,000 เยน , 5,000 เยน , 2,000 เยน และ 1,000 เยน สำหรับเหรีญญนั้น 500 เยน , 100 เยน , 50 เยน , 10 เยน และ 1 เยน

อัตราการแลกเปลี่ยน

1 บาทไทย = 3.20 เยน

สามารถแลกได้ที่ สนามบิน หรือ ธนาคารต่างๆ

ต้องการจะนำเงินเข้าหรือออกประเทศญี่ปุ่น ไม่กำจัด แต่ถ้า มีเงินเยนมากกว่า 1 ล้าน เยน ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรทุกครั้ง