Author: admin

ภาพวาดนั้นก็มีวิวัฒนาการของตัวภาพเอง จากเดิมที่ใช้สีน้ำมันหรือสีน้ำธรรมดาได้มีการนำสีในรูปแบบอื่นๆ มาใช้กันอย่างมากมายซึ่งทำให้ภาพที่ได้นั้นออกมาดูมีความสวยงามรวมถึงความสมจริงมากขึ้น ซึ่งภาพวาดที่แปลกตาออกไปในสมัยนี้คงจะเป็นภาพวาดที่เป็น 3 มิติ (3D)               ทำให้ภาพออกมาดูไม่เหมือนกับภาพวาดทั่วไปโดยเน้นที่การลงสีให้มีมิติความหนักเบาของสีที่ใช้...
ราฟาเอล ซันซิโอ ราฟาเอล ซันซิโอ เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีขื่อเสียงเมื่อประมาน 500 ปีที่แล้วโดยสิ่งที่เค้าได้ทำไว้นั้นยังคงเป็นอนุสรอยู่จนถึงทุกวันนี้นั้นก็คือ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (Basilica di San Pietro in Vaticano) ตั้งอยู่ที่กรุงโรม...
Mona Lisa เมื่อพูดถึงโมนาลิซา (Mona Lisa) ต้อง เลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) เป็นการวาดภาพด้วยสีน้ำมัน ต้นกำเนิดของภาพนี้นั้นมีการพบบันทึกว่าเป็นการวาดภาพภรรยาให้กับครอบครัวฟลอเรนซ์ โดยเป็นรูปภาพที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายอีกรูปหนึ่ง...