Help me

ภาพวาดยุคใหม่มุมมอง 3 มิติที่เห็นต้องทึ่ง

ภาพวาดนั้นก็มีวิวัฒนาการของตัวภาพเอง จากเดิมที่ใช้สีน้ำมันหรือสีน้ำธรรมดาได้มีการนำสีในรูปแบบอื่นๆ มาใช้กันอย่างมากมายซึ่งทำให้ภาพที่ได้นั้นออกมาดูมีความสวยงามรวมถึงความสมจริงมากขึ้น ซึ่งภาพวาดที่แปลกตาออกไปในสมัยนี้คงจะเป็นภาพวาดที่เป็น 3 มิติ (3D)

 

Snail 3 D

 

 

 

 

 

 

ทำให้ภาพออกมาดูไม่เหมือนกับภาพวาดทั่วไปโดยเน้นที่การลงสีให้มีมิติความหนักเบาของสีที่ใช้ การที่จะทำให้ภาพนั้นออกมาได้สมจริงที่สุดขึ้นอยู่กับมุมที่มองภาพเนื่องด้วยภาพบางภาพนั้นมีมุมของการดูที่ถูกบังคับไว้เฉพาะหากมองในมุมที่กลับกันจะทำให้ภาพที่ได้ไม่มีค่าในการเป็น 3 มิติ พื้นฐานการวาดภาพที่ใหญ่ๆ จะมีการคำนวณขนาดพื้นที่หรืออาจจะมีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามาช่วยกำหนดพื้นที่ในแต่ละสัดส่วนว่าควรจะเป็นรูปอย่างไรแบบไหน รูปที่มีขนาดเล็กลงก็จะมีการวาดที่ง่ายกว่าซึ่งมีหลายๆ ที่ได้บอกวิธีการวาดเบื้องต้นอยู่เหมือนกัน สำหรับใครที่อยากจะรองวาดดูสามารถทำตามคลิปนี้ได้

 

หากมีพื้นฐานการวาดรูปอยู่แล้วจะยิ่งทำให้การวาดง่ายขึ้นไปอีกมากไม่อย่างนั้นต้องอาศัยการฝึกฝนรวมถึงความพยายามในการวาดรูปอย่างต่อเนื่อง

 

Help me